Algemene voorwaarden

Voorwaarden Springkastelen

1. Reservatie

De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.

2. Annulatie

Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor levering. Bij andere last minute annulaties (minder als 7 dagen op voorhand) zijn we genoodzaakt 50,00 euro aan te rekenen. Weliswaar krijgt u van ons een tegoedbon van 30,00 euro.

3. Betaling

De betaling van de gehuurde attracties gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie
OF
Op voorhand per overschrijving.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4. Waarborg

Indien de plaatsing op braakliggende grond/zand dient te gebeuren vragen wij ook een waarborg van 50 euro. Deze wordt terugbetaald bij afbraak tenzij het kasteel helemaal vuil is (aarde, slijk,...).
Dit ook weer i.f.v. onze planning. Tijdens de week worden al onze kastelen gekuisd, echter vaak gebeurt het ook dat we hetzelfde kasteel reeds de dag erna terug nodig hebben.
Om alsnog een proper kasteel te kunnen plaatsen wordt dit bij de klant zelf gereinigd. Als dit dan een grote kuis nodig heeft verliezen we ook weer teveel tijd om iedereen op tijd van zijn gehuurde springkasteel te voorzien.
Bedankt voor begrip.

5. Levering

De levering is gratis in de door ons opgegeven steden en dorpen (zie lijst).
De levering gebeurt in de voormiddag, ophalen gebeurt vanaf 20u tenzij anders afgesproken.
Voor de levering hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.

6. In ontvangstname:

 • Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel.
 • Het tijdstip van levering en ophaling zijn onderling af te spreken. Wij proberen wel zo veel mogelijk de door jullie opgegeven uren in te plannen in onze ronde.
 • Doorgaans is de levering voor 12u en de ophaling vanaf 20u.
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden.
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

7. Plaatsing

 • Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas,...).
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor)

8. Aansprakelijkheid

 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

9. Verantwoordelijkheid

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

10. Wat bij regen?

Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:

 • Stroom uitschakelen
 • De muren naar binnen plooien
 • Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen. Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Belangrijk: na de regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen. NB: Om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

11. Gebruik van de attracties

 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te eten of te drinken op het kasteel.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.

12. Voorzieningen

 • De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel tot op zijn plaats te krijgen.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.

13. Boetes die wij hopen niet te moeten aan rekenen

 • Er is niemand aanwezig bij levering en er is niets afgesproken op voorhand en/of er hangen geen instructies: 50% van de huurprijs wordt gefactureerd
 • Indien er niemand aanwezig was en jullie wensen dat onze mensen alsnog een tweede keer langskomen voor de levering: + 15 euro
 • Onvoldoende vrije doorgang om te leveren (zie nodige ruimte bevestigings email): 50% van de huurprijs wordt gefactureerd
 • Regenzeil verwijderen en niet terugplaatsen: 25 euro
 • Scheuren in de naden(stiksel) van het spingkasteel door de huurder zelf gemeld: 50 euro
 • Scheuren in de naden (stiksel) van het springkasteel vastgesteld door de verhuurder bij het kuisen of bij de eerstvolgende levering: 125 euro
 • Scheuren in het springkasteel zelf (bache): Forfaitair 250 euro
 • Schade aan de netten/touwen door de huurder zelf gemeld: 15 euro
 • Schade aan de netten/touwen vastgesteld door de verhuurder: 30 euro
 • Zwarte strepen veroorzaakt door schoenen: 50 euro

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.
De prijzen van de boetes zijn excl. btw.
Alvast bedankt voor het doornemen van de voorwaarden. Echter laat ons duidelijk zijn dat het plezier voor de kinderen sowieso centraal staat.

by fleepp.be